HUISWERKBEGELEIDING VOOR WIE?

Veel kinderen vinden het moeilijk om structuur aan te brengen in hun schoolwerk. Het zelfstandig plannen en organiseren van leer- en maakwerk is lastig. Concentratie, motivatie, regelmaat en effectieve benutting van de tijd spelen hierbij een grote rol.

Het leren leren is voor veel kinderen een proces waarin Huiswerkinstituut Dommeldal ze kan begeleiden. Wij werken samen met de leerlingen aan het vormgeven van een goed leerproces. Er is regelmatige terugkoppeling naar de ouders over de voortgang en prognoses. Uit ervaring weten wij, dat dit de kans op overgang en slagen aanzienlijk vergroot. Uiteindelijk kan de leerling zelfstandiger en efficiënter zijn schoolperiode doorlopen.

Huiswerkinstituut Dommeldal staat voor betaalbare en effectieve huiswerkbegeleiding op maat. De studieruimtes zijn ingericht met ergonomische werkplekken waarbij zowel stoelen als bureaus verstelbaar zijn op gewenste werkhoogte (dit kan ook staand zijn!).

Huiswerkinstituut Dommeldal biedt 4 dagen in de week huiswerkbegeleiding. Kinderen kunnen zich  opgeven voor 2, 3 of 4 middagen per week. In overleg met u en uw zoon/dochter wordt besproken wat bij aanvang het best past bij de frequentie van de huiswerkbegeleiding.