OVER MIJ en HI DOMMELDAL

 

Ik ben Linda Beärda en ik ben oprichter en eigenaar van Huiswerkinstituut Dommeldal. Ik heb in Tilburg de studies Nederlands en Communicatie gevolgd. Vervolgens heb ik zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs gewerkt, maar de laatste 20 jaar uitsluitend in het onderwijs. Tijdens mijn carrière in het onderwijs heb ik diverse bijscholingen gevolgd , o.a. op het gebied van hoogbegaafdenbeleid en –begeleiding en leerlingbegeleiding . Verder heb ik een coachingstraject gevolgd aan de Academische Opleidingsschool van Ons Middelbaar Onderwijs.

Ik werkte tot eind schooljaar 2018 als docent Nederlands . In deze baan heb ik vele rollen vervuld: mentor brugklas t/m eindexamenklas, coach van leerlingen met leerproblemen, begeleider van ISK-leerlingen (internationale schakelklas) en beleidsmaker- en begeleider van hoogbegaafde leerlingen. In mijn vrije tijd heb ik jarenlang als regiocontactpersoon in het bestuur van Pharos Eindhoven (vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen) gezeten, waarvoor ik bijeenkomsten, activiteiten en lezingen organiseerde en ouders adviseerde op het gebied van hoogbegaafdheidsproblematiek .

Mijn passie is het coachen van leerlingen/pubers die onderwijs volgen aan vmbo, havo en vwo. Uit beroepservaring weet ik hoe belangrijk het is om leerlingen goed te begeleiden in hun leerprocessen en hun emotionele ontwikkeling . In het huidige onderwijs wordt in grote mate een beroep gedaan op de zelfstandigheid van het kind. Veel kinderen kunnen in de ontwikkeling naar zelfstandigheid wel wat hulp gebruiken. Het halen van mooie cijfers en hiermee het hebben van succeservaringen is belangrijk voor het zelfvertrouwen van een kind . Met een positieve benadering, het geven van persoonlijke aandacht en met oog voor wat het individuele kind nodig heeft, wil ik kinderen helpen zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen , met als uiteindelijke doel: een kind dat lekker in zijn vel zit en dat goede studieresultaten behaalt.