ALGEMENE INFORMATIE

  • Groepsgrootte:  leerlingen worden begeleid in kleine groepjes (2-4), verdeeld over meerdere ruimtes. Totaal van 8-10 leerlingen. Meestal zijn niet alle leerlingen tegelijkertijd aanwezig.
  • Richtlijnen RIVM: de werkplekken bevinden zich op 1,5 meter afstand van elkaar en extra hygiënemaatregelen worden getroffen in de werkruimtes
  • Opzegtermijn: één kalendermaand. Opzeggen kan per e-mail.
  • Vakantie: sluiting tijdens de reguliere schoolvakanties (regio zuid)
  • Bijlessen: via ons netwerk kunnen voor diverse vakken bijlessen aangevraagd worden. Bijlessen voor Nederlands, de zaakvakken en Rekenen worden vanuit ons instituut verzorgd. 
  • Proefmiddag: bij twijfel of huiswerkbegeleiding wel iets is voor uw kind, mag uw zoon of dochter één middag bij ons zijn/haar huiswerk maken en de sfeer komen proeven