KLEINSCHALIG

  • Vallen de schoolresultaten van uw kind tegen?
  • Komt uw kind niet aan het zelfstandig maken van huiswerk toe?
  • Heeft uw kind moeite met het plannen of structureren van zijn schoolwerk?
  • Wordt uw zoon of dochter snel afgeleid door tablet, smartphone of spelcomputer?
  • Heeft uw kind net dat ene zetje nodig om goede schoolresultaten te halen?

Huiswerkinstituut Dommeldal biedt leerlingen kleinschalige en professionele begeleiding die nodig is om de schoolresultaten te verbeteren. Uw kind leert bij ons zijn schoolwerk goed te plannen en zelfstandig en gestructureerd zijn of haar huiswerk te maken en te leren.

ONZE FILOSOFIE
Huiswerkinstituut Dommeldal vindt het belangrijk, dat kinderen goede schoolresultaten behalen, maar óók dat zij lekker in hun vel zitten.

In onze benadering staat het individuele kind centraal. Er is veel aandacht voor de leerbehoeftes van het kind; leert het kind auditief, visueel, bewegend of vooral schrijvend? In een huiselijke en groene leeromgeving, met ergonomisch ingerichte werkplekken, biedt huiswerkinstituut Dommeldal huiswerkbegeleiding op maat.

MOTIVEREN TOT LEREN
Wij geloven in een positieve benadering waarbij de leerling gemotiveerd wordt om te werken aan zijn persoonlijke leerdoelen. Een goede band tussen begeleider en kind vinden wij hierbij belangrijk. In een goede werksfeer is de leerling  bereid te werken: de motivatie van de leerling groeit, studieresultaten verbeteren en het zelfvertrouwen van de leerling groeit. Onze insteek is dat uw kind uiteindelijk zelfstandig zijn schoolwerk kan uitvoeren en geen huiswerkbegeleiding meer nodig heeft.